Gminne Przedszkole w Bieczu

Logopeda

 W Przedszkolu zatrudniony jest logopeda, który bezpłatnie prowadzi zajęcia z dziećmi oraz konsultacje dla rodziców i nauczycieli.
 
Logopeda:
  • przeprowadza badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
 
  •  prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci, u których występują wady wymowy i zaburzenia mowy,
 
  • prowadzi terapię logopedyczną z dziecmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
 
  • współpracuje z rodzicami dzieci objętych opieką logopedyczną, by mogli oni współuczestniczyć w terapii dziecka i wpływać na efekty pracy.
 
Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.
  
 
Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!
  Tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.
 
  
Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:
  • nawiązanie kontaktu z logopedą, w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu, 
  • utrwalanie z dzieckiem materiału zawartego  na kserokopiach,
  • codzienne prowadzenie ćwiczeń z dzieckiem,
  • prowadzenie ćwiczeń domowych w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka (pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału),
  • chwalenie dziecka nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.