Gminne Przedszkole w Bieczu

Rekrutacja

 
 
 

 

Zarządzenie Burmistrza Biecza

w sprawie ustalenia terminów  postęowania rekrutacyjnego i uzupełniająccego  

 

Uchwała Rady Miejskiej w Bieczu

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego