Gminne Przedszkole w Bieczu

Współpracujemy z...

 
Przedszkole wprowadza dzieci w życie lokalnej społeczności poprzez współpracę z takimi instytucjami jak: Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska, Muzeum, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Parafia św. Anny i działającym przy niej Parafialnym Zespołem Caritas.
 

 GMINNY OŚRODEK KULTURY

 •  Wspiera organizowane przez przedszkole uroczystości, wystawy.
 • Przedszkole  stara się włączać w konkursy i imprezy organizowane przez GOK.
 • Przedstawienie zwyczajów wielkanocnych oraz udział przedszkolaków Gminnym Konkursie „Palmy Wielkanocne”. 
                       
 
 •  Rozstrzygnięcie konkursu „Bożonarodzeniowy stroik świąteczny”, w którym fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury.
  
 
 • Gminny Ośrodek Kultury wspiera przedszkolne uroczystości poprzez zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia.
                                                                              

        MIEJSKA BIBLIOTEKA  ORGANIZUJE DLA DZIECI LEKCJE BIBLIOTECZNE
 
ORAZ UCZY DZIECI OBCOWAĆ ZE SZTUKĄ

 
 
                    
  

WSPÓŁPRACA Z PARAFIĄ  
 
 
I DZIAŁAJĄCYM PRZY NIEJ ZESPOLEM CARITAS

Wspólpraca z Parafią św. Anny pozwala na refundowanie żywienia dzieciom z ubogich rodzin oraz na uwrażliwienie dzieci na los drugiego człowieka (konkurs na stroiki świąteczne przekazywane osobom starszym, chorym i samotnymym). 
 
                    
 
                   
 

 MUZEUM POZWALA DZIECIOM POZNAWAĆ SWOJE „KORZENIE" 

 
                                       
 
                                                 
 

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

 
 • Starszaki mają możliwość poznania swojej przyszłej szkoły oraz uczestniczenia w lekcji.
 • Przedszkolaki i uczniowie prezentują sobie prezentuję wzajemnie przygotowane przedstawienia. 
                   
 
                 
 

WSPÓLPRACA Z POLICJĄ


 

W każdym roku szkolnym wszystkie grupy spotykają się z policjantami, którzy opowiadają o swojej pracy i przypominają o zasadach bezpiecznego zachowania na drodze i podczas kontaktu z innymi osobami. Dzieci mają wtedy okazję zobaczyć wyposażenie policjanta oraz zobaczyć wozy policyjne.

 

WSPÓłPRACA ZE STRAŻĄ POŻARNĄ


Tradycją przedszkola stały się coroczne wizyty przedszkolaków w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu. Najpierw strażacy przeprowadzają pogadankę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego i demonstrują przeznaczenie różnych strojów strażackich. Największą atrakcją jest zawsze prezentacja wozów bojowych. W bieżącym roku szkolnym przedszkolaki uczestniczyły w próbnej ewakuacji przedszkola w obecności bieckich strażaków.

 


WSPÓŁPRACA Z BIECKIMI SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI:

Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego oraz  Zespołem Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królowej 


Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi pozwala konsolidować bieckie środowisko osób młodych i najmłodszych. W ramach tej współpracy dzieci przedszkolne chodzą z życzeniami świątecznymi do tych placówek.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego:

 • rok rocznie odwiedzają przedszkolaków 6 grudnia z orszakiem Św. Mikołaja,

 • organizują dla przedszkolaków Dzień Sportu na początku czerwca,

 • odwiedzają przedszkolaków i prowadzą z nimi zabawy w ramach wolontariatu,

 • wspomagają przedszkolne akcje np.  poprzez zbiórkę książek dla dzieci i przekazanie ich do przedszkola.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych:

 • co roku odwiedzają przedszkolaków 6 grudnia z zespołem muzycznym uświetniając uroczystość mikołajkową,

 • zapraszają dzieci do pracowni fryzjerskiej i zapoznają przedszkolaków z zawodem fryzjera,

 • odwiedzają przedszkolaków i bawią się z nimi w ramach wolontariatu.

 

Ponadto Przedszkole może zawsze liczyć na pomoc w zakresie wypożyczenia sprzętu: projektora, itp. I pomoc nauczycieli i uczniow w przygotowaniu go do użytku.

 


Współpraca z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bieczu


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poza swoją statutową działalnością współpracuje z przedszkolem poprzez:

 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka,

 • uczestniczenie w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas dokonywania wielospecjalistycznej oceny rozwoju dziecka.