Gminne Przedszkole w Bieczu

Rys historyczny

 
Wychowanie przedszkolne w Bieczu
 
    Wychowanie przedszkole w Bieczu miało  swój początek przed II wojną światową, tj.  przed 1939 rokiem. Była to wówczas opieka sióstr Sercanek, które prowadziły tzw. ochronkę. Do Ochronki uczęszczały dzieci od 2 do 6 roku życia, na pobyt ośmio- lub dziewięciogodzinny. 
    Druga wojna światowa przerwała rozwój wychowania przedszkolnego.  Po zakończonych działaniach wojennych w  1946   roku p. Karolina Wójtowicz podjęła się zoorganizowania w Bieczu przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu przydzielił dla powstającego Przedszkola dużą salę szkolną i umożliwił korzystanie ze szkolnej  kuchni. Otwarcie Przedszkola nastąpiło 15 lutego 1946 roku.  Początkowo Przedszkole wzbudzało nieufność mieszkańców. Bardziej ceniono wychowanie religijne niż świeckie. Jednak sytuacja zaczęła się szybko zmieniać i już wkrótce w Przedszkole objęło swą opieką 40 wychowanków.  
 
    W 1951 roku władze miasta umożliwiły przeniesienie Przedszkola do pustego domu, w którym wcześniej była restauracja. Budynek został odremontowany i dostosowany do potrzeb Przedszkola. Przedszkole obejmowało trzy sale do zajęć, oddzielne pomieszczenie dla kuchni, duży ogród, który stopniowo był wyposażany w sprzęt do zabaw. 21 lutego 1951 roku dzieci zebrane w szkole przeszły uroczyście do swego, nowego lokalu.  Była to wielka uroczystość na miarę potrzeb środowisko lokalnego.KKażdego roku zaczęto przyjmować do Przedszkola około 100 dzieci. Przedszkole miało wówczas trzy oddziały, wychowawczynie posiadały kwalifikacje pedagogiczne. 
   W 1980 roku w Bieczu zoatała zlikwidowana Ochonka,  tj. Przedszkole Caritas, a całość usług związanych z wychowaniem przedszkolnym, przejęło Państwowe Przedszkole w Rynku. Od tego czasu w Bieczu funkcjonowało jedno czteroodziałowe Przedszkole. Obowiązki kierowniczki pełniła p. Zofia Nowak, a od 1981 roku Zofia Uszko.   
    Budowa nowego obiektu trwała ponad pięć lat. Została zapoczątkowana czynami społecznymi, a następnie finansowana z budżetu Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie.
   Obecnie obowiązki dyrektora, po odejściu mgr Stanisławy Janusz, pełni mgr Dorota Kwiatkowska.  
 
 
 
Bibliografia.
 
dr  Karolina Wójtowicz ,,Rozwój wychowania przedszkolnego w Bieczu".